AI & DATA ליצירת מידע בעל ערך עסקי

מפגש Artificial Intelligence as a Game Changer , רביעי, 17 ביולי 2019, 10:00

מוצרי ה- Data Management של אינפורמטיקה מאפשרים לשפר את איכות המידע ולהפיק ממנו ערך. התבססותם של המוצרים השונים, כגון: Data Quality, Enterprise Data Catalog ואחרים על יכולות ה- AI מאפשר לקבל תוצרים משופרים בעת ניתוח המידע, והמלצות מדויקות ואיכותיות יותר. המערכת לומדת על ציר הזמן, והוספה קבועה של מידע מאפשרת קבלת תוצרי ניתוח שמשתפרים כל העת. התוצאה תהיה היכולת של הארגון לשפר את החלטותיו העיסקיות ואת ביצועיו.

עינת הפטל

עינת הפטל

מנהלת פיתוח ישומי AI במעבדת הפיתוח של אינפורמטיקה

אינפורמטיקה קבוצת אמן

הרצאות נוספות באירוע Artificial Intelligence as a Game Changer

Open Accessibilty Menu