Clearing the Confusion: AI vs Machine Learning vs Deep Learning vs Data Science

מפגש Artificial Intelligence as a Game Changer , רביעי, 17 ביולי 2019, 09:15

בינה מלאכותית (AI), למידת מכונה (ML) , למידה עמוקה (DL), מדעי הנתונים (DS) –למרות שמשתמשים במונחים אלה כמונחים חופפים, הם אינם מתייחסים לאותם דברים בדיוק. בהרצאה זו נרכיב את הפאזל של המונחים , נסביר משמעות של כל אחד מהם  ונביא דוגמאות פרקטיות של הישומים שלהם .

סטט-מרקט היא חברה העוסקת בתחום מדעי נתונים (Data Science), המתמחה בבניית פתרונות AI התפורים לצורכי הלקוח. פתרונות בוטיק ייחודיים של החברה ,המבוססים על האלגוריטמיקה של Machine Learning, מוכוונים לתת מענה לצרכים ספציפיים של מגזרי התעשיה השונים.

הרצאות נוספות באירוע Artificial Intelligence as a Game Changer

Open Accessibilty Menu