הרצאות מפי יגאל וינברגר:

דוברים נוספים באירוע Artificial Intelligence as a Game Changer

Open Accessibilty Menu