מיכאל קוגן

מיכאל קוגן

ראש תחום פתרונות דאטה ואנליטיקס

קבוצת יעל

הרצאות מפי מיכאל קוגן:

דוברים נוספים באירוע Artificial Intelligence as a Game Changer

Open Accessibilty Menu